Producenci
Promocje
BOURJOIS Rouge Edition VELVET 03 Hot pepper
BOURJOIS Rouge Edition VELVET 03 Hot pepper
27,50 zł 10,50 zł
szt.
MAYBELLINE Dream Matte Mousse podkład 10 Ivory
MAYBELLINE Dream Matte Mousse podkład 10 Ivory
19,50 zł 8,50 zł
szt.
REVLON COLORSTAY podkład 150 z pompką SUCHA BUFF
REVLON COLORSTAY podkład 150 z pompką SUCHA BUFF
26,50 zł 23,99 zł
szt.
BOURJOIS Rouge Edition VELVET 11 So Hap’pink
BOURJOIS Rouge Edition VELVET 11 So Hap’pink
27,50 zł 18,99 zł
szt.
ARTDECO Mineral Powder Foundation puder sypki nr 2
ARTDECO Mineral Powder Foundation puder sypki nr 2
54,50 zł 49,50 zł
szt.
ARTDECO Mineral Powder Foundation puder sypki nr 4
ARTDECO Mineral Powder Foundation puder sypki nr 4
54,50 zł 49,50 zł
szt.
REVLON COLORSTAY podkład 110 z pompką SUCHA IVORY
REVLON COLORSTAY podkład 110 z pompką SUCHA IVORY
26,50 zł 16,50 zł
szt.
REVLON COLORSTAY podkład 110 z pompką TŁUSTA
REVLON COLORSTAY podkład 110 z pompką TŁUSTA
26,50 zł 17,50 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JP COSMETICS
§ 1. Informacje ogólne

 • Sklep Internetowy Przemysława Grzybek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: JP COSMETICS Przemysław Grzybek posiadającą nr NIP: 5471274596 i numer REGON: 240535637, zwany dalej „Sklepem Internetowym JP COSMETICS”, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.jpkosmetyki.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego JP COSMETICS, zwany dalej „Regulaminem” normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu www.jpkosmetyki.pl, w tym przede wszystkim określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym JP COSMETICS, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Sprzedający zapewnia Kupującemu, korzystającemu ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS, poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, o którym mowa w § 2 pkt. 2.
 • Każdy Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS jest nieodpłatne.
 • Prezentowane w Sklepie Internetowym JP COSMETICS poglądy, w szczególności opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią Sprzedającego.
 • Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

 • Adres reklamacyjny: JP COSMETICS Przemysław Grzybek, ul. Wodna 24, 43-303 Bielsko-Biała, Polska;
 • Cennik dostaw - zestawienie dostępnych sposobów dostawy i kosztów dostawy;
 • Dostawa towaru - umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw;
 • Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wstawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, wyciąg z konta;
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie;
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego;
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;
 • Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę;
 • Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia);
 • Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy;
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jpkosmetyki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych na realizację Zamówienia;
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów lub umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku innych Kupujących;
 • Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu;
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności:

-Nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo   wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszczonej na butelce/opakowaniu;
-Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego JP COSMETICS określające jednoznacznie:
  -rodzaj i ilość produktów,
  -rodzaj dostawy,
  -rodzaj i wysokość płatności,
  -miejsce wydania rzeczy,
  -dane Kupującego,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 3. Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnianego przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego JP COSMETICS.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:
  -Dodanie do koszyka Produktu;
  -Wskazanie adresu e-mail;
  -Wybór rodzaju dostawy i płatności;
  -Wybór miejsca doręczenia rzeczy;
  -Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;
  -Złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.
 • Jedynie prawidłowo wypełniony formularz zamówienia, potwierdzony przez Sprzedającego stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia lub nie potwierdzone nie będzie rozpatrywane.
 • Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu - zazwyczaj w przeciągu 24h (nie licząc świąt i weekendów) od chwili zaksięgowania należytej kwoty na koncie Sprzedającego lub od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego w przypadku transakcji za pobraniem. W przypadku braku dostępności danego Produktu Sprzedający skontaktuje się z Kupującym droga mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.
 • Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres email o zrealizowaniu Zamówienia oraz o numerze przesyłki.
 • W przypadku braku wiadomości dotyczącej realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny lub wysłanie zapytania z innego adresu e-mail.
 • Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:
  -za pobraniem;
  -„z góry” w postaci przelewu bankowego na konto:

JP COSMETICS Przemysław Grzybek

ul. Wodna 24

43-303 Bielsko-Biała

BRE BANK S.A. 77 1140 2004 0000 3102 4495 1476;

- za pomocą przelewów online lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl (obsługiwany przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).

 • Realizacja Zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 • Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 • Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznych firmy DHL lub Inpost realizujących dostawę na zlecenie Sprzedającego przesyłką kurierską (płatność za pobraniem/płatność przelewem) a ponadto za pomocą usługi Paczkomaty 24/7 (płatność za pobraniem/płatność przelewem).
 • Koszty dostawy pokrywa Kupujący. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sprzedający, opłata za dostawę zamówienia może być przeniesiona na Sprzedającego (dostawa gratis).
 • Zamówienia są realizowane przez Sprzedającego wyłącznie na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej jedynie po wcześniejszym ustaleniu kosztów transportu ze Sprzedającym.
 • Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Zamówienie bez wad.
  Szczegółowe warunki dostawy przez DHL oraz Inpost jak i usługę Paczkomaty 24/7 wskazane zostały na stronach internetowych dostawców.
 • W przypadku otrzymania przez Sprzedającego zwrotu zrealizowanego Zamówienia (brak podjęcia przesyłki w terminie, odmowa przyjęcia itp.) Kupujący zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki. Kolejna wysyłka Zamówienia może nastąpić po uregulowaniu przez Kupującego należności za zwrot pierwszej przesyłki wraz z kosztami kolejnej przesyłki.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 4. Odstąpienie od Umowy

 • Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może skorzystać także z niniejszego wzoru udostępnianego przez Sprzedającego:
  - Adresat: JP COSMETICS Przemysław Grzybek; ul. Wodna 24; 43-303 Bielsko-Biała
  - Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów
  - Numer zamówienia, data zamówienia (*)/odbioru (*)
  - Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
  - Adres konsumenta(-ów)
  -Dane posiadacza i numer konta bankowego, na które mamy zwrócić wpłacone pieniądze
  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data
  * niepotrzebne skreślić
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić otrzymane Zamówienie Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje  m.in. w odniesieniu do umów:
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (przykładowo: tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady);
  -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  -w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  -o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5. Reklamacje

 • Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia). Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.
 • Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów
 • W celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi Konsument zobowiązany jest najpierw telefonicznie lub mailowo poinformować Sprzedającego o tym fakcie, niezwłocznie po wykryciu wady Produktu.
 • Po poinformowaniu Sprzedającego o fakcie uzasadniającym złożenie reklamacji, Kupujący dołącza do odsyłanego produktu lub wysyła na adres / adres e-mail Sprzedającego pismo reklamacyjne zawierające następujące dane:
  -pełne dane osobowe Konsumenta;
  -numer Zamówienia;
  -przyczynę i opis reklamacji;
  -żądanie wymiany produktu na nowy lub żądanie zwrotu pieniędzy;
  -dane właściciela i nr rachunku bankowego Konsumenta, na który maja zostać zwrócone pieniądze.
 • Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do roszczeń Konsumenta. Po upływie tego terminu uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego zgodnie z procedurą reklamacyjną. Reklamowany Produkt powinien być zabezpieczony tak, aby nie uległ dalszemu zniszczeniu i w ten sam sposób, w którym został do Kupującego wysłany.

§ 6. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
  Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym JP COSMETICS wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, panelu użytkownika oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, a także w celach marketingowych, w szczególności w celu przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, a także publikacji fragmentów lub całości jego postów w innego rodzaju publikacjach Sprzedającego.
 • Kupujący rejestrując się w Sklepie Internetowym JP COSMETICS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej od Sprzedającego.
 • Co do zasady, Sprzedający zbiera informacje o Kupujących, w tym ich dane osobowe, wyłącznie do własnego użytku. Jednakże, podane przez Kupujących dane mogą być udostępniane przez Sprzedającego podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Sprzedający ma także prawo przekazywać informacje o Kupujących aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zanonimizowanej, charakteryzującej populację Kupujących w Sklepie Internetowym JP COSMETICS, w celu przeprowadzenia badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych.
 • Kupujący rejestrując się w Sklepie Internetowym JP COSMETICS oświadcza, że wszystkie oświadczenia składa odrębnie, dobrowolnie i rozumie ich treść oraz sens, a ich jednoczesne złożenie przez naciśnięcie przycisku "Zarejestruj się", "Załóż konto", "Zaloguj się" na stronie rejestracji wynika z zasady swobody w kształtowaniu treści umowy i wyboru formy zawarcia umowy. Jednoczesne złożenie tych oświadczeń jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS.
 • Jeżeli, w ocenie Sprzedającego, działanie Kupującego korzystającego ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS jest niezgodne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, Sprzedający może ograniczyć lub zawiesić dostęp wybranego Kupującego do Sklepu Internetowego JP COSMETICS, zawiesić lub ograniczyć uprawnienia Kupującego w Sklepie Internetowym JP COSMETICS lub odmówić dostępu Użytkownikowi Kupującemu do zasobów Sklepu Internetowego JP COSMETICS. Niezależnie od ww. uprawnień Sprzedający jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 • Sprzedający oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy JP COSMETICS korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS.
 • Każdy Kupujący jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do Sklepu Internetowego JP COSMETICS (w szczególności odpowiednich haseł), a jakiekolwiek upublicznianie danych osobowych w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie jego danych osobowych w sposób niepożądany przez Kupującego.

§ 7. Prawa własności intelektualnej

 • Sprzedający oferując Kupującym dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego JP COSMETICS, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Utwory znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Sprzedający informuje, że Sklep Internetowy JP COSMETICS zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Sklepie Internetowym JP COSMETICS wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony.
 • Kupujący w Sklepie Internetowym JP COSMETICS zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Kupujący nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.
 • Kupujący zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Sklepu Internetowego JP COSMETICS z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Kupujący ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

§ 8. Kontakt

 • Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:
  -na adres: JP COSMETICS Przemysław Grzybek, ul. Wodna 24, 43-303 Bielsko-Biała
  -na adres e-mail: sklep@jpkosmetyki.pl
  -telefonicznie na numer: 609 191 183

§ 9. Postanowienia końcowe

 • Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
 • Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia między stronami sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Kupujących, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany.

Opinie o Jpkosmetyki.pl na Opineo.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl